a

Неопходно је иницирати измену и допуну одредби Закона о здравственом осигурању, како би се осигураним лицима која примају хемио терапију, зрачну терапију или обављају хемодијализу, омогућило остваривање права на накнаду трошкова превоза без обзира на удаљеност здравствене установе, стоји у Мишљењу Заштитника грађана упућеном Министарству здравља