a

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (РФПИО) у обавези је да у извршењу Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, у сваком конкретном случају, по службеној дужности, донесе одговарајући управни акт - решење, којим ће утврдити нов начин исплате пензије. Истим актом, обавестиће корисника пензије како је дошло до умањења пензије и истовремено му омогућити коришћење Уставом и законом гарантовано право на жалбу или друго правно средство против одлуке којом се одлучује о његовом праву, стоји у Мишљењу са препорукама Заштитника грађана које је упућено РФПИО.