a

Уколико Државно правобранилаштво извршним дужницима одреди накнадни рок за добровољно испуњење обавезе, потребно је да и оно поштује рокове и поступа доследно оправданим очекивањима грађана, стоји у Мишљењу Заштитника грађана које је упућено овом органу