a

Заштитник грађана налази да Нацрт закона о спорту значајно унапређује постојећа законска решења и подстиче развој спорта у Републици Србији, али истовремено констатује да је потребно да се одређене одредбе Нацрта додатно размотре и прецизирају, стоји у Мишљењу које је упућено Министарству омладине и спорта