a

Заштитник грађана је упутио Министарству државне управе и локалне самоуправе Мишљење о Нацрту закона о општем управном поступку у коме стоји да је тај документ у највећој мери одговорио циљевима који су пред њега постављени