a

Заштитник грађана је упутио Министарству за државну управу и локалну самоуправу Мишљење на Нацрт закона о систему плата запослених у јавном сектору, имајући у виду значај овог закона за остваривање права грађана, као и чињеницу да решења у Нацрту закона отварају низ питања која, уколико не буду сагледана и на ваљан начин разрешена, прете да угрозе концепт реформе јавне управе