a

Потребно је у што краћем року ускладити и усмерити рад надлежних органа државне управе како би се кроз измену и хармонизовање законодавног оквира и доношење неопходних подзаконских аката отклониле препреке у примени прописа који регулишу социјално становање, ускладиле политике социјалног становања и обезбедило потпуно и ефикасно остваривање права на становање рањивим групама грађана, стоји у Мишљењу Заштитника грађана које је упућено Влади Републике Србије