a

Заштитник грађана упутио је Министарству унутрашњих послова Мишљење поводом најављеног начина отпуштања у МУП-у. Министар унутрашњих послова Небојша Стефановића је у децембру 2015. године најавио да ће до краја године бити отпуштено између 1300 и 1400 запослених, који су "тражили мито грађанима, који су корумпирани".

У Мишљењу је наведено да се, на основу навода из примљених притужби и средстава информисања, дошло до сазнања да је недавно измењен акт о систематизацији радних места у коме су предвиђена радна места на пословима „анализе ризика“, која до тада нису постојала, а за која, по наводима притужиоца, не постоји објективна потреба, да је крајем 2015. године велики број запослених премештен на радна места „анализе ризика“, али и да је планирано да се почетком 2016. године промени акт о систематизацији у коме ће се, у сврху рационализације, брисати поменута радна места.

Ако у овом моменту ради 1400 полицајаца који су „криминализовани“, то у правној држави не може бити решавано применом мера реорганизације и рационализације (поготово не фиктивно), већ се такав проблем мора и може решавати искључиво покретањем одговарајућих поступака за утврђивање кривице, кажњавањем и давањем отказа, уместо отпремнине и раскида радног односа, стоји у Мишљењу Заштитника грађана.