a

У припреми Нацрта закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима није испоштована прописана процедура, текст садржи одредбе које нису усаглашене са правним системом, што би могло имати дугорочне негативне последице по функционисање система и остваривање Уставом загарантованих људских и мањинских слобода и права.

У тексту нацрта закона дерогира се принцип професионализације, а на „мала врата“ укида интерни конкурс и релативизује домашај јавног конкурса, стоји у Мишљењу Заштитника грађана које је упућено Министарству за државну управу и локалну самоуправу.