a

До ограничења слободе окупљања може доћи само ако је то неопходно ради заштите неке од Уставом прописаних вредности, а које је предлагач конкретизовао, стоји између осталог у Мишљењу Заштитника грађана на Предлог закона о јавном окупљању.

Просторна и временска ограничења слободе окупљања у члановима 6. и 7. Предлога нису у складу са Уставом јер се њима слобода окупљања ограничава на начин in abstracto, док би место и/или време (планираног) окупљања грађана могли бити разлог за ограничење те слободе, али само ако је то in concreto неопходно ради заштите јавног здравља, морала, права других или безбедности Републике Србије.

Мишљење Заштитника грађана је данас достављено Народној скупштини Републике Србије, где је почело ванредно заседање са седам тачака дневног реда, међу којима је и Предлог закона о јавном окупљању.