a

Предлог уредбе о Шифарнику радних места није подобан за разматрање, јер је непотпун и неусклађен са овлашћењем за утврђивање шифарника предвиђеним Законом о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава, каже се у Мишљењу Заштитника грађана