a

Заштитник грађана доставио је данас Народној скупштини Републике Србије Мишљење о Предлогу закона о јавном реду и миру, у којем поздравља доношење новог закона с обзиром да је тренутно важећи донет пре скоро четврт века и да од тада није ревидиран, нити усклађиван са Уставом и другим законима.

У Мишљењу се између осталог наводи да би требало размотрити могућност да се назив закона измени у закон о прекршајима против јавног реда и мира. Та би измена више одговарала предмету уређења закона, имајући у виду чињеницу да садржину Предлога превасходно чини уређење прекршаја против јавног реда и мира. У Мишљењу Заштитника грађана се даље наводи да се у кругу прекршаја које Предлог закона предвиђа налазе и они, чије би облике требало редефинисати с обзиром на начин како су описани. Такође, код већине прекршаја остављен је широк простор за дискрециону оцену надлежних органа реда и судова, а казне за прекршаје су претерано високе.

Међу органе који су надлежни за одржавање јавног реда, Предлог уводи комуналну полицију, инспекцијске и друге надлежне органе који би били одређени другим законима, а уместо полиције као надлежни орган означава МУП. И ово питање би заслуживало преиспитивање, стоји у Мишљењу Заштитника грађана.