a

Уважавајући чињеницу да поступак вантелесне оплодње није поступак лечења болести већ операционализација Уставом гарантованог права на слободно одлучивање о рађању и начела пружања подршке и подстицаја рађању деце, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду треба да уреди својим општим актима положај студенткиња које се налазе у процесу биомедицински потпомогнутог оплођења, стоји у Мишљењу Заштитника грађана