a

Предлогом закона о изменама и допунама Закона о комуналној полицији непропорционално и непотребно се јачају овлашћења комуналних полицајаца да ограничавају слободе и права грађана. Такве измене нису неопходне за делотворно одржавање комуналног реда, а искуства у раду комуналне полиције упућују на потребу за рестриктивнијим, а не ширим приступом овлашћењима. Такође, Предлогом је, без ваљаног разлога, снижен критеријум за заснивање радног односа у комуналној полицији, а укинуто је и ограничење броја комуналних полицајаца у зависности од броја становника општине, односно града, каже се између осталог у Мишљењу Заштитника грађана које је упућено Народној скупштини.