a

Непостојање правног прописа који би представљао нормативни оквир за поступање Државног правобранилаштва у извршењу пресуда/одлука Европског суда за људска права за последицу има и недоследно и неуједначено поступање у истим правним ситуацијама. Потребно је да Државно правобранилаштво у будућем раду, ради потпуније и равноправније заштите права грађана, на јасан и прецизан начин установи процедуру коју ће примењивати у случајевима када је неопходно ангажовати стручна лица ради утврђивања чињеница, стоји између осталог у Мишљењу Заштитника грађана.