a

Заштитник грађана упутио је Министарству унутрашњих послова Мишљење на текст Нацрта закона о јединственом матичном броју грађана