a

Заштитник грађана указује да би са посебном пажњом требало размотрити да ли Нацрт обезбеђује остваривање права гарантованих Уставом, којим је прописано да лице лишено слободе без одлуке суда мора без одлагања, а најкасније у року од 48 часова, бити предато надлежном суду, а да се у противном пушта на слободу, стоји између осталог у Мишљењу Заштитника грађана на Нацрт закона о азилу и привременој заштити.

Заштитник грађана је става да свако ограничење слободе кретања одлуком надлежног органа, у смислу забране напуштања места где се одређено лице налази, представља лишење слободе и да би одлуку о даљем лишењу слободе морао да донесе суд. Нарочито указује да би посебну пажњу требало поклонити регулисању питања лишавања слободе малолетника.