a

Поступање Министарства правде, Комисије за рехабилитационо обештећење, по захтевима за рехабилитационо обештећење, и после скоро пет година од прописивања механизма за остваривање права на рехабилитационо обештећење, одликује недоследна и неуједначена пракса, што за последицу има правну несигурност грађана, каже се између осталог у Мишљењу Заштитника грађана