a


Мишљење Заштитника грађана поводом притужби грађана који су закључили купопродајне уговоре о куповини пословног простора од предузећа „Борово“