a

Заштитник грађана упутио je Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Мишљење на текст Нацрта закона о становању и одржавању зграда