a

Министарство државне управе и локалне самоуправе треба да предузме неопходне мере на припреми измена или допуна Закона о матичним књигама и Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига како би се убудуће избегло различито тумачење појма ужа породица које је довело до неуједначеног поступања и нарушавања правне сигурности грађана, стоји у Мишљењу Заштитник грађана