a

Поједина решења садржана у тексту Нацрта закона не иду у правцу побољшања ефикасности рада Агенције и јачање њене независности, већ напротив слабе њен положај. Потребно је успоставити законодавни оквир који ће Агенцији дати чвршћа овлашћења и већи степен интегритета, стоји између осталог у Мишљењу Заштитника грађана које је упућено Министарству правде.