a

Заштитник грађана доставио је Министарству државне управе и локалне самоуправе Мишљење на текст Нацрта закона о запосленима у јавним службама