a

Заштитник грађана доставио је Министарству унутрашњих послова Мишљење на Нацрт закона о допунама Закона о држављанству Републике Србије.

Заштитник грађана је мишљења да ће одредбе чије уношење је предложено Нацртом закона о допунама Закона о држављанству Републике Србије, унапредити положај грађана који дуги низ година имају уредно пријављено пребивалиште у Републици Србији, а који су држављани СФРЈ или држављани друге републике раније СФРЈ, односно држављани друге државе настале на територији бивше СФРЈ.

Заштитник грађана изражава задовољство што је предложеним допунама уважен његов став о неопходности олакшавања услова и поступка пријема у држављанство за ову категорију лица, махом старијих грађана, који више деценија живе и имају издате личне карте у Републици Србији.