a

Имајући у виду да се осигураним лицима обезбеђује рехабилитација у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију, као континуирани продужетак лечења и рехабилитације, Заштитник грађана сматра да је од изузетног значаја да се поступци по предлозима за упућивање осигураних лица на продужену рехабилитацију окончавају благовремено како би сврха продужене рехабилитације била остварена, односно да на предлог стационарне здравствене установе или здравствене установе за рехабилитацију лекарска комисија даје оцену по хитном поступку, стоји у Мишљењу Заштитника грађана.