a

Заштитник грађана доставио је Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Мишљење на Нацрт закона o изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова.
Заштитник грађана подржава напоре предлагача да унапреди остваривање права на рад и по основу рада, кроз решења предложена у Нацрту закона.