a

Заштитник грађана доставио је Министарству унутрашњих послова Мишљење на Нацрт закона o граничној контроли, у коме предлаже да се одредбе члана 53. став 2. Нацрта закона измене у складу са одредбама Закона о путним исправама које уређују начин издавања путне исправе за малолетно лице, као и у складу са одредбама Породичног закона