a

Заштитник грађана доставио је Министарству одбране Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије