a

Заштитник грађана упутио је Мишљење Министарству правде којим указује на потребу измена Закона о судским вештацима ради потпунијег регулисања поступка именовања и разрешења судских вештака, права, обавеза и одговорности лица која обављају вештачење. Измене закона су потребне у циљу обезбеђивања ефикасног, непристрасног и стручног рада вештака, заштите права грађана, као и заштите права самих судских вештака, стоји између осталог у Мишљењу Заштитнику грађана.