a

Заштитник грађана доставио је Министарству здравља Мишљење на Нацрт закона о здравственој заштити.