a

Заштитник грађана доставио је Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Мишљење на текст Нацрта закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова. У Мишљењу Заштитника грађана, између осталог, наводи се да убрзање процедуре уписа (прописивањем краћих рокова за поступање по поднетим захтевима) у циљу побољшања позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке о условима пословања – Doing business, не сме и не може бити приоритет у доношењу закона, а на уштрб и штету имовинских права и интереса грађана, али и имовинских интереса Републике Србије.