a

Потребно је иницирати допуну члана 26. став 4. Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, како би се месна надлежност пореског органа за утврђивање обавеза по основу пореза на регистровано оружје могла успоставити и на основу места боравишта пореског обвезника у ситуацијама када критеријум места пребивалишта није могуће применити, стоји између осталог у Мишљењу Заштитника грађана