a

Заштитник грађана поздравља одлуку да се одредбама Нацрта закона уреди могућност уписа податка о промени пола у матичну књигу рођених, сагласно препорукама заједничке радне групе Повереника за заштиту равноправности и Заштитника грађана. На потребу измене и допуне Закона о матичним књигама у том делу, Заштитник грађана указује континуирано у својим Годишњим извештајима од 2013. године. Унапређење представља и увођење могућности уписа податка о националној припадности у матичну књигу рођених, наводи се између осталог у Мишљењу Заштитника грађана.