a

У епидемији малих богиња у Републици Србији током 2017. године оболело је више хиљада особа. Епидемија, која је однела више од десет живота и угрозила живот и здравље већег броја грађана, посебно деце млађег узраста, резултат је, између осталог, и значајно сниженог обухвата обавезном вакцинацијом.

Вишегодишњи тренд снижавања обухвата деце вакцинацијом праћен антивакциналном кампањом заснованом на тврдњама о наводној штетности свих или неких вакцина и ставовима о апсолутном праву родитеља да одлучују о вакцинацији деце није праћен адекватним и правовременим мерама надлежних органа. Органи Републике Србије нису систематски и континуирано информисали становништво и предузимали мере прописаних Уредбом о програму здравствене заштите становништва од заразних болести, посебно оне које су усмерене на подизање свести, знања и обавештености и промени ставова становништва о заразним болестима од којих обавезна вакцинација штити, као и мера ради обезбеђивања високог обухвата обавезном вакцинацијом.

Неопходно је да надлежни органи, у складу са законом и Уредбом о програму здравствене заштите становништва од заразних болести, неодложно спроведу активности у циљу подизања обухвата деце обавезном вакцинацијом и континуираног и организованог на свим нивоима информисања грађана о свим питањима у вези са обавезном вакцинацијом деце. Стручно и разумљиво информисање грађана посебно мора да буде један од приоритета органа јавне власти и стручне јавности у ситуацијама када грађани дођу у посед узнемирујућих информација.

Појединачна уверења и одлуке не могу имати утицај на јавно здравствена питања. Одговорност је и обавеза органа јавне власти да о томе, као и о свим другим аспектима заштите од заразних болести, информишу грађане, а тим путем и по потреби применом и других, планских и структурисаних мера обезбеде заштиту здравља свог становништва, стоји, између осталог, у Мишљењу са препорукама Заштитника грађана.