a

Заштитник грађана доставио је Министарству државне управе и локалне самоуправе Мишљење на Предлог одлуке о изменама Стратегије реформe јавне управе у Републици Србији и на Предлог Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2018-2020. године