a

Заштитник грађана доставио је Министарству државне управе и локалне самоуправе Мишљење на текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина