a

Инсистирање на распоређивању запосленог у периоду који је протекао, на основу општег акта који је престао да се примењује, као и неуважавање правних ставова другостепеног органа, Жалбене комисије Владе, не представља законито и правилно поступање органа управе, стоји у Мишљењу Заштитника грађана које је упућено Централи Пореске управе