a

Заштитник грађана је на основу информација добијених из средстава јавног информисања у вези са избијањем пожара на депонији Винча у Београду у мају месецу 2017. године, спровео је по сопственој иницијативи поступак контроле законитости и правилности рада Министарства заштите животне средине и Агенције за заштиту животне средине, након чега је дао Мишљење ради заштите права грађана и унапређења рада органа