a

Заштитник грађана доставио је Министарству унутрашњих послова Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о приватном обезбеђењу.