a

Заштитник грађана доставио је Министарству здравља Мишљење о Предлогу стратегије за превенцију и контролу HIV инфекције и AIDS-а у Републици Србији (2018-2025) са Акционим планом за спровођење Стратегије у периоду 2018-2021.године.