a

Заштитник грађана доставио је Министарству државне управе и локалне самоуправе Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о државним службеницама