a

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду представља унапређење у односу на важећи законски текст и садржи решења којима се боље уређују одређена питања у области ученичког и студентског стандарда. Посебно су, као значајне, уочене одредбе којима се прецизније уређује поступак одлучивања о правима ученика или студента, одредбе којима је извршено значајно прецизирање дисциплинског поступка, као и одредбе о праву на судску заштиту у управном спору, наводи се између осталог у Мишљењу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду који је Заштитник грађана доставио Министарству просвете, науке и технолошког развоја.