a

Заштитник грађана подржава успостављање Централног регистра грађана као информационог стуба јавне управе усмерене ка развоју услуга које се пружају грађанима, јер ће се, вођењем и обрадом података о становништву у оквиру јединственог регистра, обезбезбедити ефикасан, поуздан и економичан рад органа и делотворно остваривање права грађана у поступцима пред органима. Заштитник грађана, такође, указује и на могуће правце побољшања решења садржаних у Нацрту закона, наводи се, између осталог, у Мишљењу Заштитника грађана.