a

 Због недоношења решења о жалби, Жалбена комисија Владе повредила је права запослених на једнаку заштиту права и једнаку доступност радним местима, стоји у Мишљењу Заштитника грађана