a

Заштитник грађана доставио је Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Мишљење о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити