a

Заштитник грађана подржава напоре предлагача да унапреди Закон о азилу и привременој заштити и мишљења је да је једна од најзначајнијих измена Закона увођење категорије странца који је регистрован да је изразио намеру да поднесе захтев за азил, као и прописивање одређених права за ову категорију лица у виду обезбеђивања смештаја, исхране и одеће, наводи се између осталог у Мишљењу Заштитника грађана о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о азилу и привременој заштити, које је достављено Министарству унутрашњих послова