a

Изменама и допунама Закона о јавном информисању и медијима, којима би се прописале одговарајуће санкције за повреду обавеза и забрана прописаних овим законом, Министарство културе унапредило би остваривање и заштиту права детета на приватност и права детета на заштиту од штетних садржаја и информација прописаних Конвенцијом о правима детета, наводи се, између осталог, у Мишљењу Заштитника грађана о изменама и допунама Закона о јавном информисању и медијима, које је, поступајући по сопстевној иницијативи, Заштитник грађана упутио Министартву културе