a

Како би се у будућности отклониле евентуалне недоумице у поступању урбанистичких инспектора, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре треба да предузме мере из своје надлежности у циљу измене/допуне Закона о планирању и изградњи, како би се са аспекта овлашћења и поступања надлежних инспектора на јасан и недвосмислен начин предвидела супсидијарна примена одредаба Закона о инспекцијском надзору, стоји у Мишљењу Заштитник грађана које је упутио Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре