a

Заштитник грађана Зоран Пашалић је у редовном термину за пријем грађана, у петак 29. септембра, разговарао са 25 притужиоца који су имали заказан термин. Више од половине грађана указало је заштитнику на тешкоће у остваривању социоекономских права, потом на кршење здравствених права, али и на неефикасан рад органа правосуђа и тужилаштва. Мањи број грађана се обратио због повреде права за које ова институција није надлежна, тако да су посаветовани којим државним органима треба да се обрате.

Заштитник грађана Зоран Пашалић ће наставити да лично прима грађане по раније утврђеном плану, односно сваког последњег петка у месецу. У току 2017. године преко 5000 грађана контактирало је ову институцију и упућено је скоро 3000 притужби на рад органа јавне власти, нагласио је Пашалић.

Запослени у пријемној служби Заштитника грађана наставиће свакодневно да разговорају са грађанима и примају њихове притужбе на рад органа јавне власти у времену од 9 до 16 часова у згради Заштитника грађана, Делиградска 16.