a

У сусрет предстојећим обавезама предвиђеним Акционим планом за Поглавље 23, а поводом изменa и допуна Закона о Заштитнику грађана, Заштитник грађана позива организације цивилног друштва да узму активно учешће у том процесу давањем својих сугестија и предлога за измене и допуне.

„Сматрам да би било од обостране користи да цивилни сектор, који има дугогодишње искуство у заштити и промоцији људских права али и сарадњи са Заштитником грађана, да свој допринос овако важном питању. Такође, верујем да је важно да се у овај процес укључе сви релевантни актери ради обезбеђивања његове веће транспарентности и партиципативности“ наводи заштитник грађана Зоран Пашалић.

Од организација цивилног друштва Заштитник грађана очекује да доставе своја запажања и сугестије поводом измена и допуна Закона о Заштитнику грађана у правцу даљег јачања независности ове институције и њених капацитета за промоцију и заштиту права грађана.